AktualnościO mnie  
Działalność
 

Kandydat do Sejmu RP.

Szanowni Państwo


12 działań dla Lubelszczyzny

1. Budowa szybkiej kolei Lublin – Warszawa.

2. Wspieranie osób kreatywnych w realizacji nowoczesnych projektów. Działania na rzecz rozwiązań innowacyjnych, umożliwiających powstawanie nowych inwestycji, a co za tym idzie tworzenie miejsc pracy.

3. Ustalenie minimalnej stawki wynagrodzenia na poziomie nie mniejszym niż 12 złotych za godzinę.

4. Promocja Lubelszczyzny jako regionu zdrowej żywności i czystego powietrza. Promocja gospodarstw agroturystycznych oraz turystyki medycznej i uzdrowiskowej. Wsparcie dla rolników poszukiwaniu rynków zbytu oraz w dystrybucji artykułów rolnych.

5. Działania na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych, oraz kombatantów polegające na przywróceniu ulg na przejazdy PKP i PKS 51% dla inwalidów wojskowych służby zasadniczej (obecnie 37%) oraz ułatwienia w dostępnie do służby służba zdrowia – rehabilitacja uzdrowiskowa, swobodny dostęp do lekarzy i specjalistów.

6. Promocja kultury oraz zagospodarowanie terenów miejskich i podmiejskich na potrzeby aktywnego spędzania czasu przez rodziców z małymi dziećmi, młodzież, a także osoby starsze.

7. Wsparcie dla czołowych drużyn sportowych oraz sportowców, którzy z powodzeniem promują Lubelszczyznę na terenie kraju oraz poza jego granicami.

8. Zwiększenie środków finansowych na opiekę medyczną oraz uzdrowiskową.

9. Wsparcie w organizację Światowych Dni Młodzieży 2016.

10. Ścisła współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi. Wsparcie dla obywatelskiej polityki społecznej, której kształt będzie wynikiem dialogu obywatelskiego.

11. Promowanie szkolnictwa zawodowego, ze szczególnym naciskiem na szkoły rzemieślnicze. Czynne wspieranie i promowanie uprawnień rzemieślniczych - świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich.

12. Budowa nowoczesnego toru kartingowego w pobliżu Lublina.

Łączy nas Lubelszczyzna

 


  Poleć stronę znajomym